Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd, niet meer juist of onvolledig is. Het Groen Werkt staat daarom niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de op hetgroenwerkt.nl aangeboden informatie en is in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze internetsite aangeboden informatie.

Deze internetsite bevat links naar internetsites van andere organisaties en instellingen. Daarnaast worden vanuit tal van internetsites links gelegd naar deze internetsite. Het Groen Werkt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte internetsites, daar deze niet worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door Het Groen Werkt.