We maken het graag persoonlijk!

Onze dienstverlening bestaat uit het werven, selecteren en opleiden van personeel. We kijken hierbij niet alleen naar de juiste papieren, maar ook naar de houding, motivatie en inzet die (potentiële) vakmensen te bieden hebben.

Naast de werving, selectie en opleiding nemen we de loonadministratie uit handen en bieden we outplacement-ondersteuning aan. Wij willen alles op het gebied van personeel tot in de puntjes verzorgen.

Missie

Onze missie vormt de basis van wat we doen. De missie van Het Groen Werkt is om op een onderscheidende manier ondersteunend zijn aan de continuïteit van de groene branche.

Het Groen Werkt is hét groene uitvoeringsbureau voor talent, bedrijfsleven en overheid!

Ons team:

Dominic v. Doorn
Commercieel Directeur

Cor Kieviet
Financieel Directeur

Jeroen v. Woerden
Accountmanager Noord-Brabant

Rob Bakker
Accountmanager Zeeland & Zuid-Holland

Eddy Janssen
Accountmanager Limburg & Oost-Brabant

Brigit Leiwakabessy
Accountmanager Midden-Oost Nederland

Rick
Kraaijeveld

Financiële administratie

Kayleigh Karreman
Commercieel Medewerker

Marleen van Holten
Salarisadministratie

Marieke van den Heuvel
Salarisadministratie

Roy van der Groef
Online Marketeer

Antidiscriminatiebeleid

Met Het Groen Werkt willen wij een actieve en positieve bijdrage leveren aan de arbeidsmarkt. Diversiteit én inclusiviteit zijn daarbij voor ons sleutelwoorden.

Bij onze werving en selectie kijken we naar vaardigheden, competenties en intrinsieke motivatie en zo vinden we voor elke vacature de beste kandidaat. Leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit spelen hierbij geen rol.

Diversiteit staat vooral voor hoe verschillend ieder individu is met bijbehorende competenties, waarvan de verschillende achtergronden eerder genoemd zijn, maar wij spreken liever over inclusiviteit, danwel een inclusieve organisatie.

Een inclusieve organisatie maakt zo goed mogelijk gebruik van de diverse talenten en vermogens op de arbeidsmarkt. In een inclusieve werkomgeving komen alle (toekomstige) werknemers tot hun recht, ongeacht hun leeftijd, levensfase, functieverblijfsduur, geslacht of herkomst. Alle medewerkers worden gerespecteerd. Verschillen worden gewaardeerd en zelfs gezocht om voor het werk te benutten.