Door de meest uiteenlopende gebeurtenissen kan het zo zijn dat mensen een tijdje op de “reservebank” hebben gezeten. Wij geloven echter dat ieder individu beschikt over een bepaald talent. Het Groen Werkt is er van overtuigd dat, mits ook de intrinsieke motivatie er is, dit talent verder te ontwikkelen is in samenwerking met onze partners en opleidingstraject.

De branche kampt nu eenmaal met de uitdaging om voor de continuïteit voldoende mensen aan te trekken. Door mensen van de reservebank, afstand tot de arbeidsmarkt of statushouders een kans te geven voor de basiswerkzaamheden in het groen, kunnen de andere medewerkers zich verder scholen/specialiseren. Zo is er voor meer mensen ruimte in de sector.

Het groen is toch immers de meest duurzame sector…

Samen met lokale overheden en het bedrijfsleven onderzoeken we de mogelijkheden en realiseren we nieuwe initiatieven die deze inzet bevordert.

Door onze aanpak en samenwerking zijn we zelfs in staat om eigen groepen van een scholingstraject op maat te voorzien!

Wij kennen de regelgeving en stimuleringsmaatregelen, waardoor wij de juiste partner zijn om ook het bedrijfsleven over die eerste drempel heen te helpen ter overtuiging. Ook zijn wij continu in contact met de gemeenten binnen ons werkgebied om ons in verbinding te stellen met potentiële kandidaten en gemeentelijke besluitvorming.

Op onze beurt dagen wij ook de gemeenten weer uit om werkzaamheden toe te kennen aan deze groepen en de verantwoording zoveel mogelijk bij het bedrijfsleven te beleggen voor creatieve inpassing.

Het is duidelijk. Door onze opgebouwde expertise bewegen wij ons tussen gemeenten en bedrijfsleven om als partner te dienen in het ontdekken van deze talenten en te creëren van kansen.

Door de inzet van scholingsvouchers, onze opleidingstrajecten, netwerk en verbinding met de gemeenten en het bedrijfsleven gaan wij voor duurzame inzet!